Rozwaga

Rozwaga to zdolność wyobrażenia sobie, jaki to, co robisz lub powiesz, będzie miało wpływ na drugą osobę. Nie jest to już przemijająca dziś kwestia etykiety, a raczej uświadomienie sobie, że ta druga osoba to nie ty. Odzwierciedla to twoją potrzebę okazania szacunku drugiej osobie, dla jej uczuć, okoliczności, w jakich się ona znajduje, jej potrzeb i ograniczeń.

Rozwaga to utrzymywanie potrzeb drugiej osoby na tym samym poziomie, co twoich własnych i przyjakiejkolwiek okazji okazywanie jej, że ona także jest częścią tego, co się dzieje.

Rozwaga prowokuje cię do tego, abyś choć na chwilę spojrzał na siebie z boku. Chcąc być rozważnym, zacznij zadawać pytania: jak się czujesz? Czego ci potrzeba? Czy to co robię nie rani cię? Czy mogę zrobić dla ciebie coś jeszcze? Rozwaga to dające domowe ciepło współczucie. Rozwaga rodzi rozwagę... także wobec samego siebie.

DAPHNE ROSE KINGMA

Tłumaczenie: MARTA WOŹNIAK
Wydawnictwo "Kos" Katowice
www.kos.com.pl

  • /spojrzenia/4508-spojrzenia-list-matki-do-corki
  • /spojrzenia/4492-spojrzenia-spotykam-fantastycznych-ludzi