Koziorożec - charakterystyka ogólna

 

 

Osoby urodzone w znaku Koziorożca bardzo często już w młodości sprawiają wrażenie dorosłych. Są pod tym względem trochę podobne do Panny, lecz zdaje się, jakby miały jeszcze mniej radości życia. Już jako dzieci są poważne, zamknięte w sobie, a nieraz i małomówne.

Trudno im dostosować się do rówieśników. Nie mają w sobie owej beztroskiej pogody ducha i bezpośredniego podejścia, tworzących z wszystkich dzieci świata jedną rodzinę, jeden klan. Dzieciom z Koziorożca brak serdeczności i zdawkowej uprzejmości, co we współżyciu z ludźmi ułatwia zawieranie przyjaźni i życzliwe współżycie.

Koziorożec jest wyjątkowo ambitnym typem człowieka, a zdając sobie sprawę, że na naszym świecie nikomu pieczone gołąbki nie wpadną same do gąbki, już w młodych latach zabiera się do pracy w swoisty sposób.

Baran chcąc coś zdobyć, rzuca się do ataku jak burza. Bykowi wystarczy, jeśli wywalczy maleńki przyczółek, bo już go stamtąd nikt tak łatwo nie wyprze. Bliźniak będzie przeciwnika czarował wymową, aż go omami, przegada, okłamie i zawróci mu w głowie. Rak cicho i delikatnie wsunie się na czyjąś pozycję, skąd nie da się wystraszyć. Lew potrzebując czegoś zasugeruje przeciwnika autorytetem. Panna spokojnie i beznamiętnie udowodni, że jej się należy to, czego żąda. Waga nie potrzebuje o nic walczyć. Chcąc coś zdobyć, uśmiechnie się przymilnie, a każdy będzie poczytywał sobie za zaszczyt dogodzić jej. Skorpion akcję zaplanuje szczegółowo i wydrze podstępem co mu będzie potrzebne. Łucznik nie pytając wiele zabierze co będzie chciał, a zdumionego przeciwnika klepnie w plecy i pójdzie dalej swoją drogą. Natomiast Koziorożec ma inny sposób na osiągnięcie celu. Przypomina pod tym względem kozicę, która ostrożnie, krok za krokiem, będzie wspinała się po urwistym zboczu. Powoli, lecz stale w górę. Przysłowie arabskie: "Tylko diabeł i kobieta się spieszą, lecz roztropny mężczyzna dąży do wytkniętego celu powoli, a konsekwentnie" wymyślił na pewno ktoś ze znaku Koziorożca.

Dopiero będąc u celu, Koziorożec pozwala sobie trochę pofolgować i staje się przystępniejszy, milszy, sympatyczniejszy dla otoczenia. Taki będzie zazwyczaj dopiero w drugiej połowie życia. W pierwszej połowie, poza wytkniętym celem życiowym, nic Koziorożca właściwie nie obchodzi i szczególnie nie interesuje. Oczywiście wszyscy go szanują i cenią. Jest bowiem pilny, staranny, dokładny. Na Koziorożca można liczyć, można mieć do niego zaufanie, lecz trudno czuć do niego sympatię; jest zimny i trochę jakby kościsty.

Dynamika Barana przypomina górski potok po deszczu, który z szumem i łoskotem przewali się korytem, niszcząc po drodze wszystko co napotka. Koziorożca natomiast można porównać raczej z uszkodzonym kranem wodociągowym, z którego monotonnie kapie woda, kropla po kropli, drążąc twardą skałę.

Koziorożec stroni od wszystkiego, co jest niepoważne, bezmyślne, nieprzemyślane, połowiczne, odbiegające od tematu, bez ściśle określonego celu, co zbyt szybkie, sensacyjne, chaotyczne, impulsywne, niedbałe, improwizowane. Koziorożec jest także wrogiem życia ponad stan, przeciwnikiem cyganerii, która odznacza się niestałością, nie uregulowanym trybem życia, nieporządkami w domu, finansową beztroską, rozrzutnością i bezmyślną gospodarką domową.

Ludzie z tego znaku mogą być demokratami, dopóki nie chodzi o ich osoby. Wówczas skłonni są zapiąć się sztywno na guzik i zastygnąć w rezerwie, robiąc wrażenie wyniosłych i zarozumiałych. Tymczasem jest to u Koziorożca tylko ostrożna powściągliwość, z obawy przed pospolitowaniem się z byle kim, przed ewentualnym zarzutem kumoterstwa, którego zdecydowanymi wrogami są ludzie z tego znaku. Objaw ten wynika nieraz z powodu jakiegoś kompleksu, bo w głębi duszy Koziorożec chciałby nawiązać kontakt z sympatycznymi ludźmi, lecz jakoś mu to nie wychodzi. Siedzi jakby w pancerzu zdawkowego konwencjonalizmu i trudno mu pozbyć się rezerwy odgraniczającej, oddzielającej go od innych ludzi.

Z wszystkich znaków Koziorożcowi najtrudniej nawiązać kontakt duchowy z bliźnimi. Ma on pod tym względem niezrozumiałe opory. Przy tym trudno mu nawet .przyznać się do swego stanu psychicznego.

Znak Koziorożca jest jakoś "spowinowacony" z Saturnem, planetą, której symbolicznie podlega wszystko co stare, trwałe, stałe, zimne, skostniałe, sztywne, ponure, melancholijne.

Tak się dziwnie składa, że sympatyczne cechy Koziorożca zaczynają się uwydatniać u niego dopiero w starszym wieku. Szczególnie u kobiet można zaobserwować ten objaw. W młodości bywają one trochę cierpkie, przykre, chropowate, nieprzystępne. W wieku starszym stają się łagodniejsze, milsze, bardziej kobiece. Ciekawe, że także uroda kobiet z Koziorożca zyska z biegiem lat. Są one w wieku czterdziestu pięciu łat zawsze ładniejsze, niż jako młode dziewczęta.

Omówione cechy charakteru wywołują u Koziorożca nieraz stany przygnębienia, co sprawę jeszcze pogarsza. Ludzie z tego znaku są w pewnym stopniu pesymistami. Nie, żeby im brakło odwagi do życia lub żeby nimi powodowało zniechęcenie. Przeciwnie, Koziorożec potrafi zaciąć zęby i wytrwać na stanowisku, które inni uważają nieraz za stracone. Możliwe, że nadmierna trzeźwość i rzeczywistość nie pozwala im patrzeć na świat przez różowe okulary. Koziorożec jest w swych popędach erotycznych opanowany. Dlatego wydaje się chłodny i bez temperamentu. Dopiero po trzydziestce uzewnętrznia on silniej swe uczucia. Jego możliwości seksualne są duże, lecz nigdy nie wykorzystuje ich całkowicie. Na skutek jakby jakiegoś wewnętrznego nakazu oszczędza swe siły. Woli wykorzystać je inaczej, rzucając się w wir pracy zawodowej. Pokusom zazwyczaj schodzi z drogi. Opory, jakie gnębią niektórych Koziorożców, jeszcze od czasów młodości, w wieku starszym mijają. Niejeden stara się wówczas na gwałt odrobić zaległości. Ciekawe, że starsze kobiety z tego znaku są bez porównania spokojniejsze i rozważniejsze. Ich podejrzliwość oraz brak zaufania do obcych ludzi wspaniale je chronią od chadzania śliskimi ścieżkami. Kto życia seksualnego nie stawia na pierwszym planie, a komu zależy na żonie solidnej, na domatorce i na wiernej strażniczce domowego ogniska, powinien zdecydować się na pannę z Koziorożca.

Nikt nie jest bardziej zacięty, wytrwały i uparty niż Koziorożec. Nikt nie dąży do celu tak konsekwentnie, cierpliwie i nieustępliwie jak on. Dla Koziorożca nie ma zadania zbyt trudnego. Z zaciętą pasją będzie pokonywał trudności piętrzące się na jego drodze. Nie ma dla niego pracy zbyt nudnej, zbyt pospolitej, zbyt brudnej, oczywiście w sensie materialnym, a nie moralnym. Dla Koziorożca obowiązek bywa celem życia.

Jak w bajce La Fontaine'a o zającu i o żółwiu, Koziorożec dochodzi do celu przed innymi, skupiając uwagę, wysiłek i energię na jednym zagadnieniu. Zależnie od poziomu intelektualnego, może Koziorożec wspiąć się na najwyższe szczeble kariery życiowej. Przykładem mogą być: Disraeli, urodzony 21.12.1804 i Lloyd George, urodzony 17.01.1863. Pierwszy miał słońce na granicy Koziorożca i Łucznika, a drugi na granicy Koziorożca i Wodnika. Obaj potrafili cierpliwie poczekać na właściwą chwilę, obaj wspinali się powoli, krok za krokiem, po drabinie powodzenia życiowego.

Są to wypadki bardzo ciekawe. Ludzie ze znaku Koziorożca są w życiu trochę sztywni oraz za mało obrotni, ruchliwi, giętcy, aby mogli zrobić większe kariery. Bliskość znaków Łucznika względnie Wodnika nadała. wspomnianym dwom mężom stanu pewną elastyczność, zręczność, rzutkość, bez czego kariery ich byłyby trudno osiągalne.

Słowa te wydają się pozornie sprzeczne z tym co powiedziałem poprzednio, jakoby przed Koziorożcem stały otworem najwyższe kariery. Otóż potencjalnie będzie się Koziorożec w wielu wypadkach nadawał na takie stanowiska, lecz na przeszkodzie swobodnego rozwoju drzemiących w nim możliwości będą stały wspomniane ograniczenia charakterologiczne.

Takich wypadków z granicy z Wodnikiem lub Łucznikiem mamy w historii więcej. Na przykład: Mickiewicz (ur. 24.12.), bakteriolog Pasteur (ur. 27.12.) oraz wynalazca James Watt, pisarz Alan Poe i malarz Cezanne (urodzeni 19.01.). Bliskie sąsiedztwo znaków Wodnika lub Łucznika przyczyniło się do złagodzenia ich skostniałej sztywności, jaka cechuje Koziorożca "czystej krwi".

Koziorożec jest introwertykiem. Życie wewnętrzne gra u niego dużą rolę. Aby w dzisiejszych czasach zrobić karierę, należy w niektórych wypadkach odpowiednio się zareklamować. Trzeba starać się zdobyć popularność wśród ludzi. Niech mówią o mnie dobrze lub źle, byleby tylko mówili -- powiedziała jakaś pani, może i nie bez słuszności. Otóż Koziorożec tego wszystkiego nie potrafi. Rozgłos i afiszowanie się to dla niego coś okropnego, coś czego on nie lubi.

Koziorożec, tak jak i Panna, wspinają się w górę po drabinie życia dzięki swym osobistym kwalifikacjom i zasługom, dzięki uznaniu, jakie zdobyli ciężką, wytrwałą, uczciwą pracą. Inne drogi awansu dla nich nie istnieją.

Większość typów z tego znaku to osoby oszczędne o wymaganiach skromnych. Szczodrą rękę miewają Koziorożce tylko dla najbliższej rodziny. Nie lubią one ryzyka ani hazardu.

Ludzie, o których się mówi, że mają koźli upór, zazwyczaj są urodzeni w znaku Koziorożca, która to cecha jest charakterystyczna dla wielu osób mających słońce w tym odcinku zodiaku.


 

LESZEK SZUMAN
W kręgu znaków zodiaku;


 

Kto z kim na ślubny kobierzec?

 

 

Zalety Koziorożca to stałość, solidność, pracowitość, wytrwałość. Problemy erotyczne na planie dalszym. Często duchowi samotnicy, ze skłonnościami do melancholii. Duże ambicje w sensie socjalnym. Nastroje zmienne. Pewna psychiczna "kanciastość" Koziorożców z czasem łagodnieje. Często spotyka się jakieś skrępowanie stosunkami rodzinnymi. Zawsze dobre maniery. Kobiety w wieku starszym zyskują na urodzie. Kiepskie kokietki, nie potrafią okazać głębi nurtujących ich uczuć, choć mogą one być silne.
Co grozi Koziorożcom? Mężczyznom: wczesne małżeństwa, często nieszczęśliwe. Kobietom: partner o większym temperamencie niewskazany. Wczesne małżeństwa nie zawsze szczęśliwe.


PAN KOZIOROŻEC I PANNA BARAN

Ostrożny, dokładny, chłodny, obliczony. Przede wszystkim zależy mu na sukcesach życiowych i zawodowych - oto Koziorożec. I pod tym kątem widzenia należy rozpatrywać przydatność partnerek dla niego. Trudno zjednać sobie przychylność Koziorożca, lecz jest to typ wierny, solidny i pełen poczucia odpowiedzialności, przy tym trzeźwy, praktyczny. Ona trochę lekkomyślna, żądna przygód, żywiołowa, dynamiczna. Potrafi porwać i rozruszać towarzystwo swym temperamentem, kobieta kipiąca energią. Czy jej się uda rozruszać Koziorożca? Oczywiście', ma on dużo zalet, lecz podobno trochę wad urozmaica monotonię życia. Niektóre małżeństwa między Koziorożcem a panią Baran bywają szczęśliwe, jednak duże różnice wieku nie są tu wskazane. Profesor Jung patrzy na ten związek niechętnie, przyznając mu tylko 1 punkt.

PAN KOZIOROŻEC I PANNA BYK

Gospodarna i trzeźwo myśląca pani Byk odpowiada Koziorożcowi całkowicie. Oboje cechuje zrównoważenie, tak poglądów jak i temperamentów. Upór pani Byk, zaborczość i zazdrość nie będą miały okazji do przejawiania się. Spokojny i zamknięty w sobie pan Koziorożec prawie zawsze będzie aprobował punkt widzenia partnerki. Solidność obojga" będzie wzorowa. Domatorstwo, niechęć do afiszowania się, pracowitość zapewniają zgodę i harmonię w rodzinie. Pięć punktów przyznanych tej parze przez profesora Junga to nie za dużo.

PAN KOZIOROŻEC I PANNA BLIŹNIAK

Między Koziorożcem a Bliźniaczką istnieje mało zrozumienia. Niespokojna, ruchliwa Bliźniaczką, mająca liczne za-. interesowania, styka się tu ze spokojnym, zrównoważonym Koziorożcem. Błyskotliwość i lotność umysłu Bliźniaczki nie robią na partnerze wrażenia przyjemnego. Wygadana, szybko myśląca i towarzyska Bliźniaczką to typ kobiety dla Koziorożca bardzo rzadko odpowiedni. Jej wszechstronność, wielostronny dyletantyzm, pewna beztroska, to cechy nie będące w guście Koziorożca. Chyba podobnego zdania był profesor Jung, bo przyznał tej parze tylko 1 punkt.

PAN KOZIOROŻEC I PANNA RAK

Tak się składa, że pani Rak często odpowiada panu Koziorożcowi seksualnie. Jednak psychika tej pary jest bardzo różna I to już na początku ich znajomości może być przyczyną braku możności nawiązania wzajemnych kontaktów. Pani Rak jest dobra, ustępliwa, łagodna i jak to się mówi "bez żółci". On bezsprzecznie docenia zalety domowe partnerki, choć nie rzucają się one w oczy. A może właśnie dlatego? U obojga widać tendencje domatorskie. Nic z efekciarstwa i nic na pokaz. Poza tym oboje żyją "do wewnątrz". Profesor Jung przewidział dla tej pary 4 punkty. Chyba miał rację.

PAN KOZIOROŻEC I PANNA LEW

Harmonia między nimi średnia. Pani Lew może widzieć w Koziorożcu w pewnym sensie ostoję swego życia, gwarancję, że partner nie opuści jej i dzieci, a przeciwnie, będzie dbał o rodzinę. Taki mąż nie zaskoczy nikogo przykrą niespodzianką. Cierpliwie i wytrwale będzie zbierał dobra doczesne, będąc samemu niezbyt wymagającym. Pani Lew będzie w każdym razie potrafiła reprezentować interesy i stanowisko męża. Wstydu mu nie przyniesie. Cecha wspólna obojga to domatorstwo, Panią Lew może drażnić pewna rezerwa męża w stosunku do otoczenia. Pewien nadmiar protekcyjnej szczerości to cecha wrodzona pani-Lew i tego się nauczyć nie można. Trzy punkty dla nich od profesora Junga. Może także z powodu nie całkiem równych wymagań seksualnych.

PAN KOZIOROŻEC I PANNA PANNA

Umysłowość obu znaków harmonizuje ze sobą i nawzajem się uzupełnia. Między Koziorożcem a Panną nie widuje się wybuchów gorącej namiętności, ale i rzadko kiedy zdarzają się między nimi niesnaski lub dyferencje. Oboje będą aprobowali postępowanie partnera(ki). Obustronny brak silniejszych napięć emocjonalnych może wpłynąć dodatnio na trwałość związku- Nie będzie zachodziła obawa przesytu. Podobnie myślał chyba profesor Jung, przyznając tej parze aż 5 punktów.

PAN KOZIOROŻEC I PANNA WAGA

Trzeźwość poglądów, realizm i pewien życiowy pesymizm to cechy Koziorożca, które nie harmonizują z charakterem Wagi. Lubi ona zwracać uwagę na piękno, luksus. Bardzo sobie ceni łatwe życie, niechętnie przejmuje się problemami, na które nie ma wpływu. Można powiedzieć, że pani Waga, zamiast przez życie iść, woli się ślizgać. Koziorożec znów podchodzi do wszelkich problemów zbyt poważnie. Kontakt seksualny między obojgiem jest słaby. Zasadnicze podejście do problemów życiowych jest u obojga tak odmienne, że należy wątpić, aby jakieś kontakty między nimi na dłuższą metę mogły być trwałe. Takiego samego zdania jest profesor Jung, który tej parze przyznaje tylko 1 punkt.

PAN KOZIOROŻEC I PANNA SKORPION

Pan Koziorożec i panna Skorpion mają pewną cechę wspólną -- oboje potrafią pracować wspaniale, bez wytchnienia. Z zaparciem się siebie. Lecz pani Skorpion ceni sobie nie tylko obowiązki zawodowo-domowe. Nie po to wychodziła za mąż, aby tylko tyrać. Mąż z Koziorożca jest wierny i solidny. Oczywiście, ma też dużo zmysłu rodzinnego. Jednak może za bardzo kocha pracę. Jest ostoją rodziny, choć mu brak efekciarstwa i błyskotliwości. Można na nim polegać. Ale harmonia seksualna między obojgiem ma pewne braki. I jeżeli pani Skorpion wystąpi energicznie o swe prawa - małżeństwo może być szczęśliwe. Profesor Jung przyznaje tej parze 4 punkty.

PAN KOZIOROŻEC I PANNA STRZELEC

Samodzielna, ruchliwa i nieskrępowana pani Łucznik wyczuwa u pana Koziorożca pewną rezerwę, lecz jej sobie nie ceni. Wzajemne ich dostosowanie się jest trochę trudne. Łuczniczce trzeba wyjść trochę naprzeciw w niektórych sytuacjach. Zaniedbania ze strony męża mszczą się później na nim samym. Jednak nawet przy dobrych chęciach istnieje między nimi w większości wypadków niewiele zrozumienia i wspólnoty. Zdaniem profesora Junga między obojgiem istnieją duże dysharmonie. Parze tej daje on tylko 1 punkt.

PAN I PANNA KOZIOROŻEC

Pod niektórymi względami Koziorożce ze sobą harmonizują. Najmniej niestety pod względem seksualnym. Obojgu brak umiejętności wyjścia partnerowi naprzeciw. Oboje mają bowiem pod tym względem pewne opory. Poza tym Koziorożce niesłychanie poważnie traktują problemy zawodowe, stawiając je w wielu wypadkach na pierwszym miejscu, przed zagadnieniami osobistymi. Choćby więc i doszło do jakiegoś współżycia, łatwo może nastąpić ochłodzenie stosunków. Harmonie między obojgiem, wiążące partnerów "na całe życie", spotyka się niezmiernie rzadko. Jeżeli jakieś szczególne, osobiste cechy partnerów nie poprawią sytuacji, to profesor Jung przyznaje im tylko 1 punkt.

PAN KOZIOROŻEC I PANNA WODNIK

Pan Koziorożec starający się o rękę panny Wodnik będzie miał dość trudne zadanie. Dziewczynie tej bowiem trzeba zaimponować intelektem, bystrością umysłu. Lecz nie każdy Koziorożec potrafi się zdobyć na oryginalną błyskotliwość, na."esprit", jak to nazywają Francuzi. Cechy te nie mają nic wspólnego z wiedzą, mądrością życiową, poglądami lub innymi cechami. Oczywiście, tu i tam Koziorożcowi uda się strajlować - mówiąc popularnie -- młodą i niedoświadczoną Wodniczkę, ciekawą życia, ale nie na długo. Należałoby zatem przed małżeństwem dokładnie rozważyć wszelkie za i przeciw. Profesor Jung daje tej parze tylko 2 punkty.

PAN KOZIOROŻEC I PANNA RYBA

Trzeźwemu i rzeczowemu Koziorożcowi trudno będzie dogadać się z marzycielską, delikatną, subtelną Rybką, żyjącą trochę "ponad poziomy". Dla Koziorożca istnieją tylko realne fakty, Rybka zaś kieruje się wyczuciem, przeczuciem, intuicją. Często postępuje nielogicznie. Na ogół nie dba o pieniądze. Są to wszystko cechy dla Koziorożca niezrozumiałe. Co do wzajemnych kontaktów, trzeba wpierw wzbudzić w Rybce uczucie. Który Koziorożec to potrafi? Kontakty psychiczne obojga są małe, a więc i o inne będzie trudno. A może byłoby lepiej rozejrzeć się za inną partnerką?LESZEK SZUMAN
W kręgu znaków zodiaku;


 

Jacy są nasi partnerzy?

 

 

ŻONA ZE ZNAKU KOZIOROŻCA

Dzielna, pracowita i warta zaufania pani Koziorożec traktuje problemy życiowe poważnie, czasem może nawet zbyt poważnie. Lekkoduchy nie mają u niej żadnych szans. Jest spokojna, rzeczowa i zrównoważona. Chłodna tylko pozornie, aczkolwiek seksualnie może zbyt opanowana. Niestety, nie potrafi właściwie zareklamować siebie i swych zalet. Mówiąc prościej: nie ma w niej nic z podrywaczki, kiepska też z niej kokietka.

Większość dziewcząt z tego znaku to typy wartościowe. Jest faktem ogólnie znanym, że panie z Koziorożca po czterdziestce wyglądają ładniej i są powabniejsze, niż we wczesnej młodości. Wszystkie żony z tego znaku miewają maniery salonowe, bez względu na środowisko, z którego wyszły. Odstępstwa od tego są niezmiernie rzadkie.

Pani Koziorożec dosyć trudno okazać głębię nurtującego ją uczucia. Ma ona pod tym względem jakby jakieś opory, przystępy fałszywego wstydu. Rozsądny mąż nie powinien tłumaczyć sobie mylnie tego pozornego chłodu. W stosunku do rodziny pani ta kieruje się także poczuciem obowiązku. Lubi oszczędnie i skromnie prowadzić swe gospodarstwo, lecz na miłe, przytulne mieszkanie nie kładzie szczególnego nacisku. Zresztą, nie ma wybitnych talentów w tym kierunku. Wszelkie zagadnienia życiowe traktuje poważnie. Wierność, stałość, konserwatyzm' to jej główne cechy. Nawet kiedy mąż jest wietrznikiem, rzadko potrafi zdobyć się na stanowczy krok. Wybryki mężowi może wybaczyć, lecz zapomnieć ich nie potrafi.

Mama Koziorożec jest w rodzinie wspaniałą ostoją stałości, porządku, ładu i regularnego trybu życia. Jej podstawowym dążeniem będzie zawsze zachowanie stanu posiadania, utrzymanie jedności i zgody w rodzinie. Jej myśli będą więc krążyły dookoła zabezpieczenia starości swojej i męża.

Cechy ujemne pani Koziorożec? - Niewiele radości życia, często pewna posępność. W sposobie bycia jest nieśmiała i bardzo płochliwa. Liczne, ukryte zalety tej pani to rozsądek, gospodarność, oszczędność i przywiązanie do rodziny. Nawet kiedy okaże się, że mąż jest nieodpowiednio dobrany, pani Koziorożec będzie starała się pójść na kompromis, mając nadzieję, iż wszystko może się jeszcze jakoś szczęśliwie ułoży. Większość pań z Koziorożca ma ładną cerę do późnej starości. Żona z Koziorożca nie ma zwyczaju narzekać na ciężki los i dzielnie znosi wszelkie jego przeciwności.

Niewiele jest typów odpowiednich na partnerów panny Koziorożec. Przede wszystkim należałoby pomyśleć o BYKU. Typy te dają mało powodów do zazdrości. Myśląc kategoriami finansowymi, pan Byk będzie dumny z gospodarności żony. Oboje spokojni i zrównoważeni, o podobnych temperamentach.

Partner z PANNY ma podobne upodobania i zapatrywania. Także łączy ich trzeźwość, rozwaga i rozsądek, wierność, gospodarność i pewna rezerwa w stosunku do otoczenia. Ale nie będzie tu nigdy mowy o miłości od pierwszego wejrzenia. Zresztą, oboje bywają trochę nieśmiali i lubią rozważać wszelkie za i przeciw.

Czasem i RYBA wygra los, biorąc żonę z Koziorożca. Pani ta zorganizuje właściwie gospodarstwo i wprowadzi planowanie do życia domowego. Traktowanie pana Ryby delikatnie i wyrozumiale opłaci się na zasadzie wzajemności.

Także Skorpion bywa odpowiednim partnerem dla panny Koziorożec.

MĄŻ ZE ZNAKU KOZIOROŻCA

Kiedy chodzi o Koziorożca, potwierdza się przysłowie, że nie wolno oceniać wartości książki według jej oprawy i okładki. Aby pana Koziorożca poznać dokładnie, należałoby go odwrócić na lewą stronę, tak, aby jego zewnętrzny chłód i rezerwę dać do wewnątrz. Wówczas można by się przekonać, jaki wesoły potrafi być pan Koziorożec, jakie ma poczucie humoru. Jak gorące jest jego serce i ile w nim radości życia. Taki jest pan Koziorożec od wewnątrz. Niestety miewa opory, gdy chodzi o okazywanie tych cech na zewnątrz. Ale ważne jest to, że one w ogóle istnieją. W marzeniach i skrytych myślach jest pan Koziorożec nawet romantykiem, lecz jego postępowanie wobec ludzi jest zawsze trochę na dystans. Szczególnie uwidacznia się to ,w odniesieniu do obcych kobiet. W ich towarzystwie * pan Koziorożec czuje się nieco nieswojo. Byłoby ogromnym błędem, w celu skokietowania go, nałożenie bikini o szerokości sznurowadła do butów i podmalowanie oczu na zielono. Jasne, że Koziorożec nie jest z drewna, ale do USC z taką dziewczyną za żadne skarby nie pójdzie.

- Czy ty mnie jeszcze kochasz? - spytała pewna pani męża Koziorożca. - Wszak powiedziałem Ci to raz podczas oświadczyn, a drugi raz gdy urodziłaś dziecko. Czy ty myślisz, że ja tak szybko zmieniam zdanie? - Oto typowa odpowiedź partnera z tego znaku. Panowie z Koziorożca nie są sentymentalni. Na sprawy miłości zdają się zapatrywać nieco prozaicznie. Wprawdzie w planie codziennych czynności i zajęć mają dla problemów miłosnych wyznaczony czas... Na pocieszenie żonom należy powiedzieć, że problemy te u pana Koziorożca bardzo długo figurują na domowej wokandzie. Nawet jeszcze wówczas, gdy u mężczyzny przeminą czasy bohaterskie, zapytani co jest w życiu najwspanialsze, odpowiadają bez wahania: - Trzy rzeczy: wino, śpiew, a tę trzecią zapomniałem.

Nie myślmy jednak, że Koziorożec w życiu rodzinnym jest zimnym i sztywnym uosobieniem obowiązku i dokładności. W domu Koziorożce są miłe, wesołe, mają duże poczucie humoru i potrafią zabawić towarzystwo. Oczywiście, że niektóre szczegóły ich charakteru zawsze będą wypływały na wierzch. Na przykład żona - flejtuch zawsze będzie dla Koziorożca cierniem w nodze.

Panowie z tego znaku mają w stosunku do rodziny duże poczucie obowiązku, lubią spokojne, skromne zacisze domowe i są przeciwnikami wystawnego trybu życia. Do zagadnień domowych podchodzą poważnie, systematycznie, często z lekka pesymistycznie. Współżycie małżeńskie opierają na zaufaniu do partnerki.LESZEK SZUMAN
W kręgu znaków zodiaku;


 

Czy znasz swoje dziecko?

 

 

Nie ma większego znaczenia czy dziecko urodzone w znaku Koziorożca będzie miało start życiowy łatwy lub trudny. Tak czy owak ma ono szansę radzenia sobie w życiu. Lecz rodzice będą na początku trochę rozczarowani. Będzie się bowiem wydawało, że młody Koziorożec ma jakby mniej radości życia, niż dzieci z innych znaków. Nieco małomówne, wymagają one mniej oparcia uczuciowego, tak bardzo potrzebnego dzieciom z Raka i Ryb.

Dzieci ze znaku Koziorożca są ambitne i obowiązkowe. Nie potrzeba zmuszać ich do nauki. Tylko wyjątki odbiegają od tej reguły. Na ogół same garną się do książki. Zdarza się, że dzieci te myślą odrobinę wolniej, niż inne. To nie ma większego znaczenia. Ten drobny mankament wyrównują dokładnością i pilnością. Z dziećmi tymi należy być cierpliwym, bo łatwo można utracić ich zaufanie.

Większość Koziorożców to kujony. Zamknięte w sobie, wytrwałe, dążące konsekwentnie do celu wytkniętego sobie jeszcze w młodości. Pewna nieśmiałość, skrytość i rezerwa utrudniają młodemu Koziorożcowi swobodne współżycie z rówieśnikami. Lecz mając takie dziecko rodzice mogą się pozbyć wszelkich obaw. Wytrwałość, pilność i cierpliwość doprowadzą Koziorożca do wytkniętego celu życiowego. Trzeźwość, pozorny brak uczuciowości, peszy często rodziców i otoczenie. Pamiętajmy jednak, że tylko nieliczne osobniki z tego znaku zodiaku zawodzą pokładane w nich nadzieje.LESZEK SZUMAN
W kręgu znaków zodiaku;


 

Jaki dyrektor i podwładny?

 

 

Koziorożce to tytani pracy. Wytrwali i nieustępliwi. Często nie wiadomo dokładnie gdzie jest ich stałe miejsce zamieszkania: w domu czy w biurze. Na zewnątrz zimni, opanowani, wzbudzają respekt i onieśmielają otoczenie swym zrównoważeniem i spokojem. Tylko najbliżsi współpracownicy wiedzą, że gdzieś głęboko ukryte bije, w dyrektorze z Koziorożca, ciepłe serce.

Nie wszystkie osoby z Koziorożca potrafią właściwie postępować z podwładnymi. Nieraz okoliczności wymagają szczególnie taktownego, serdecznego i koleżeńskiego stosunku do współpracowników. Niestety, choćby Koziorożec miał jak najlepsze chęci, rzadko kiedy udaje mu się zdobyć serce podwładnych, czego z łatwością dokona Lew, Łucznik lub Baran.

W tym znaku często rodzą się główni księgowi, zaufani urzędnicy, kierownicy działów, niezawodni inżynierowie, sumienni, obiektywni rzeczoznawcy. Tu spotyka się poważnych i cenionych notariuszy, adwokatów trzeźwo myślących, rzeczowych, mówiących krótko i zwięźle, lecz bez swady, bez rozmachu lub oratorskiego temperamentu. Ci robią na ławie sędziowskiej wrażenie swą solidnością i uczciwością. Koziorożca widuje się także wśród kontrolerów, historyków, archeologów, a nieraz i wśród dowódców walczących do upadłego na straconej pozycji.

Jeżeli chodzi o pochwały, dyrektor Koziorożec jest bardzo oszczędny w słowach. - Hm... dobrze... mruknie, co będzie u niego oznaczało szczyt uznania.

Wszystkie Koziorożce są wrogami nieróbstwa i w ogóle wszelkiego marnowania czasu, także i po pracy. Wszak i one zawsze są zajęte czymś pożytecznym.

Koziorożec to uosobienie zaufania i solidności. Tego samego wymaga on także od swych podwładnych. Lecz ta solidność musi mieć odbicie w zewnętrznym wyglądzie pracownika. Jest niewskazane, aby sekretarki i inne panie z otoczenia Koziorożca ubierały się wyzywająco, żeby się nadmiernie malowały lub perfumowały. Piłowanie paznokci w biurze robi wrażenie fatalne, nawet kiedy się nie ma nic do roboty. Dobry pracownik bowiem zawsze znajdzie sobie zajęcie. Prywatne telefony, lub umawianie się na schadzki lepiej załatwiać z portierni, a w każdym razie z dala od dyrektora Koziorożca. Także mężczyźni powinni być zadbani. Ubrania zaprasowane. Kudłacze niedopuszczalni. Miłe wrażenie natomiast robi na dyrektorach z tego znaku dobra znajomość polskiej pisowni, w ostatnich czasach nieco zaniedbana. Koziorożcowi w pewnym sensie imponują ludzie mający tytuły naukowe. Lecz nie chodzi mu o same tytuły. Za skrótem mgr, dr, prof. itp. Koziorożec widzi człowieka, który doszedł do czegoś wysiłkiem i pracą, a ów tytuł to widoczny dowód pracowitości i wytrwałości. I to wzbudza zaufanie. Koziorożce cenią sobie także uczciwość podwładnych, ale nie ze względów moralnych. Chcieliby po prostu móc na nich całkowicie polegać.

Pedanteria dyrektorów Koziorożców nie jest szczególnie sympatyczna, jednak na niektórych stanowiskach niezmiernie pożyteczna. Mając szefa pedanta, pracownicy łatwiej mogą się do niego dostosować, wiedząc konkretnie o co mu chodzi. Koziorożce spotyka się często na wyższych stanowiskach i w rządach różnych państw. Jest to zgodne z ambicjami tych ludzi, którzy jakby pod wewnętrznym przymusem niestrudzenie pną się w górę po szczeblach drabiny społecznej. Jak postępować z szefem z Koziorożca, wynika jasno z cech jego charakteru.

Na pierwszy rzut oka Koziorożec robi wrażenie mruka. Nie można powiedzieć, aby był szczególnie sympatyczny. Jest niezbyt wylewny, trochę w rezerwie, choć przy bliższym poznaniu stanowczo zyska. Kierownik, znający się na ludziach, wie co myśleć o Koziorożcu. Jest on spokojny, opanowany i... niezawodny. Nigdy nie wpada do pracy na ostatnią chwilę. Robotę wykonuje spokojnie, nie rzucając się nikomu w oczy. Lecz pamiętajmy, że Koziorożec. ma jasno określone plany życiowe. Do ich urzeczywistnienia będzie dążył konsekwentnie. Często kosztem wyrzeczeń będzie piął się w górę po drabinie społecznej. W razie nieobecności dyrektora potrafi Koziorożec go zastąpić, dbając o porządek i dyscyplinę.

Koziorożec czuje się dobrze, kiedy ma jednostajną, spokojną pracę. Typ ten chętnie zajmuje stanowiska odpowiedzialne. Lubi wszystko co poważne, uczciwe, dokładne, stałe, solidne, staranne, związane z tradycją, co potrzebuje rutyny, co jest regularne, wymagające cierpliwości, rezerwy, co jest konwencjonalne.

Panny z Koziorożca mają zawsze jakiś zawód. Dziś to co prawda rzecz normalna, ale miewały go bardzo często i dawniej, kiedy kobiecie z tak zwanych "lepszych sfer" nie wypadało pracować, kiedy do dobrego tonu należało nie robić nic.

Panie te są świetnymi sekretarkami. Tak zwana "prawa ręka" dyrektora bardzo często ma słońce w Koziorożcu lub w Pannie. W Koziorożcu spotykamy także lekarki, - laborantki, pielęgniarki, chemiczki. W zawodach swych nie różnią się one wydajnością pracy od mężczyzn.

Koziorożce to najwięksi karierowicze ze wszystkich znaków. Lecz czynią oni wszystko dyskretnie, nie rzucając się nikomu w oczy. Najważniejsze, że przedstawiciele tego znaku są w swych dążeniach rzetelni i uczciwi. W postępowaniu nie mają w sobie nic z efekciarstwa, mydlenia oczu, teatralności. Cicho, bez rozgłosu, będzie Koziorożec dążył do celu. Poglądy ma trzeźwe i rzeczowe. Niejeden dyrektor o bardziej miękkim sercu wstawia Koziorożca (lub Pannę) w charakterze zastępcy lub prawej ręki między siebie, a pracowników, oczywiście, jeżeli zna nieustępliwość i rzeczowość Koziorożca. Nikt nie potrafi podobno tak gładko i szybko spławić nachalnego interesanta jak Koziorożec.

Sekretarki z tego znaku nie noszą przyklejonych rzęs. Nie wdają się w biurowe plotki. Ich ubiór nie jest efektowny, lecz kierownik wie, że na takiej sekretarce można polegać.

Koziorożce to ludzie niesłychanie pracowici, także w domu poza pracą zawodową. Jako hobby miewają często pomysły reorganizacyjne. Należy na to zwracać uwagę. Wszyscy przedstawiciele tzw. znaków ziemskich, czyli Byka, Panny, i Koziorożca lubią pracę spokojną, bez niespodzianek. Także nie lubią zmieniać dziedziny pracy. Wyjątki od tego są rzadkie.LESZEK SZUMAN
W kręgu znaków zodiaku;