Kobieta wyrachowana i przewrotna

 

***

Nie postrzeżecie nigdy,
aby kobieta dozwoliła sobie śmiechu
z rażącej śmieszności w człowieku,
który raz podobać się jej umiał.
Od samej tej chwili,
bierze ona go już niejako na swoją porękę
i odpowiedzialność.


- Placyd Jankowski -


*****

Kobiety wydają sąd o wartościach
szczerze wedle irracjonalnego kryterium:
lubię, nie lubię.
Mężczyźni tylko w swej zarozumiałości myślą,
że mają inne kryteria.


- Władysław Leopold Jaworski -


*****

Kobiety zazwyczaj zdradzają mężów z innymi mężami.
Dzięki temu zdrada
ma w sobie coś szacownego, legalnego, wspólnotowego,
co zasługuje na ogólny szacunek.
Henry Jeanson

- Henry Jeanson -


*****

Kobiety starają się nawet urządzić w klęsce.
Potrafią zagospodarować zły los.


- Zbigniew Jerzyna -


*****

Stary jakiś potwarca wyrzekł,
że kobiety witając się, całują się ze zwyczaju,
a żegnając się - z radości.


- Placyd Jankowski -


*****

Kobiety sądzą,
że wszystko, na co się odważą,
jest niewinne.


- Joseph Joubert -


*****

Sukcesem kobiet jest to,
że każą nam uwielbiać swoje wady.


- Thomas Jouffrey -


*****

To dziwne uczucie odejść od kochanego mężczyzny.
Jeszcze dziwniejsze,
gdy w ramionach innego zdaje ci się,
że jesteś z tamtym.


- Henryk Jurand -


*****

Ona potrafi na przekór sobie samej postąpić,
byle przy tej sposobności
i komu innemu stało się na przekór.


- Karol Irzykowski -


*****

Zraniona kobieta podnosi nóż.
I go już nie wypuści z ręki.


- Zbigniew Jerzyna. -


*****

Są kobiety zimne jak ryby.
Ożywają tylko wtedy,
kiedy głodny wzrok zachwyconych wielbicieli
towarzyszy im na każdym kroku.


- Vladimirs Kaijaks -


*****

Kobiety nie są niebezpieczne.
Niebezpieczna jest tylko kobieta.


- Zdzisław Kałądkiewicz -


*****

Kobiety,
jak wielcy politycy,
lubią robić fakty dokonane,
często z głupoty,
częściej z chytrości.


- Karol Irzykowski -


*****

Kobieta ofiaruje swoje ciało
często szybko, odruchowo, niechcący, przypadkiem.
Serce ofiaruje zawsze z pełnym przekonaniem
o słuszności takiej decyzji...
i często się myli.


- Henryk Jurand -


*****

Z liczby całusów żegnających się kobiet,
poznać można,
jak dalece się one nienawidzą.


- Placyd Jankowski -


*****

Oczy kobiety zapraszają do gry.
Ale z naturą się nie wygra.


- Zbigniew Jerzyna -


*****Wszystkie kobiety
gwałtem chciałyby przybrać swego kochanka w mężowski szlafrok.
Widzimy nieznośnych uczonych,
którzy ścinają piękny kwiat rosnący na słońcu,
aby zeń uczynić wysuszoną starzyznę w zielniku;
to samo czynią kobiety.

- Oktawiusz Fenillet -


*****

Zgubić kobietę wcale nietrudno,
jeśli ta kobieta już kocha.
Można ją przyprowadzić do kresu zguby,
a ona nad przepaścią jeszcze obdarzy cię
namiętnym pocałunkiem,
czułym uściskiem
i pełnym miłości spojrzeniem...


- Zenon Fisch -


*****

Kobiety są równie przebiegłe na Wschodzie,
gdzie są trzymane w niewoli,
jak i w Europie,
gdzie są wolne.
Gdy która coś postanowi,
żaden mąż, kochanek, ojciec, wuj czy opiekun
przeszkodzić temu nie potrafią.


- Anatol France -


*****

Panieńska lękliwość
nie zawsze jest szczera.


- Aleksander Fredro -


*****

Niektórym kobietom
nie wystarcza bukiet róż,
chcą, żeby mężczyźni tym różom
zmieniali jeszcze wodę.


- Janusz Gaudyn -


*****

Tylko te kobiety
ośmielają mężczyzn do wyznań miłosnych,
które się nimi bawią i upajać lubią.


- Marian Gawlewicz -


*****

Kiedy dziewczyna na piętnaście lat,
nienawidzi mężczyzn i wszystkich chętnie by wymordowała.
A w dwa lata później rozgląda się,
czy któryś przypadkiem nie ocalał.


- Tadeusz Giegier -


*****

Kobiety tak przywykły do obrony przed mężczyznami,
że kiedy nie są atakowane,
same przechodzą do ataku.


- Tadeusz Giegier -


*****

Z porannych kłamstw
kobiety czynią
wieczorne prawdy.


- Jean Giraudoux -


*****

Kobieta,
gdy kocha, oddaje od razu wszystko - do jutra,
potem wszystko powoli zabiera - z lichwą.


- Bolesław Szczęsny Herbaczewski -


*****

Nie powiem,
że kobiety nie mają charakteru,
raczej mają codziennie inny.


- Heinrich Heine -


*****

Nigdy nie można oznaczyć z pewnością,
gdzie się w kobiecie anioł kończy,
a diabeł poczyna.


- Heinrich Heine -


*****

O kobiety! [...]
Wasza nienawiść to właściwie miłość,
która zmieniła siodło.


- Heinrich Heine -


*****

Świat mężczyzny jest światem znoju,
a mimo to kobiety
uparcie pragną wedrzeć się weń
i głowić się nad jego problemami.


- Edward Janeway -


*****

Doœć jest gruntownie znać jedną kobietę,
aby znać wszystkie.


- Placyd Jankowski -


*****

Każda kobieta,
choćby z samego nieba rodem,
zawsze musi odpowiadać na przekór.


- Placyd Jankowski -


*****

Kobiety już nie wybaczają nam naszych błędów;
nie wybaczają nam nawet swoich własnych.


- Alfred Capus -


*****

Kobieta nazywa sukcesami
wszystkie swoje kapitulacje.


- Gabrielle Chanel -


*****

Kobieta,
która zbyt wysokie albo zbyt niskie pojęcie ma
o mężczyźnie,
zawsze znajdzie zawód,
bo mężczyzna rzadko jest złym jak szatan,
ale dobrym jak anioł także nie jest.


- Philip Chesterfield -


*****

Kobiety tego mężczyznę
starają się najbardziej zdobyć,
którego inni chwalą,
bo to pochlebia ich próżności.


- Philip Chesterfield -


*****

Nie ma pochlebstwa, które by było albo zbyt rażące,
albo zbyt przykre dla kobiet.
Wszystko połykają one z chciwością...
Czy bardzo piękne, czy bardzo szpetne,
lubią pochwały oddawane ich umysłowi;
te zaś, które nie są ani szpetne, ani piękne, wolałyby,
aby mówiono o ich wdziękach i piękności.


- Philip Chesterfield -


*****

Kobieta i spokój są tak niezgodne rzeczy
jak ogień i woda.
Mahomet dobrze znał kobiety,
kiedy ich nie chciał wpuścić do swego raju,
żeby tam spokoju nie mieszały.


- Paul Claudel -


*****

Kobieta zawsze będzie
niebezpieczeństwem wszystkich rajów.


- Paul Claudel -


*****

Do szczęścia kobiety uczciwej
to warunek nieodzowny:
kochać tego, któremu się oddaje.


- Joseph Conrad -


*****

Większość kobiet czyni wszystko,
by ich mężczyzna stał się inny
- gdy już się staje -
przestają go kochać.


- Marlena Dietrich -


*****

Mężczyźni oszukują się wzajemnie
ściskając sobie kordialnie dłonie;
mężczyzna i kobieta oszukują się -
całując.


- Alexandre Dumas - ojciec -


*****

Kobiety sądzą, że dwa razy dwa da pięć,
jeśli wystarczająco długo
będą płakać i dąsać się.


- George Eliot -


*****

Kobiety są z natury przewrotne i bardzo zręczne,
gdy chodzi o ukrycie winy.


- Jeftrey Farnol -


*****

O stanowisku kobiety rozstrzygają nie pierwsi jej kochankowie,
ale pierwsze jej przyjaciółki
i one to od razu szeregują ją
w taką lub ową kategorię.


- Claude Farrere -


*****

Kobiety umieją niecnotę
oprawić w diamenty cnót i świętości,
a takie fałszywe kamienie im misterniej oprawne,
tym oszukują lepiej i rujnują straszniej,
szczególnie młodych zapaleńców,
co się na one cacka łapią.


- Ewa Felińska -


*****

Sila kobiet leży w tym,
że są w stanie uznać złudzenia
za rzeczywistość.


- Federico Fellini -


*****

Młoda dziewczyna posiada tylko jedną kokieterię
i zdaje się wszystko wypowiedzieć, kiedy zdejmuje swoją suknię;
ale kobieta posiada ich tysiące
i ukrywa się pod tysiącem zasłon;
w końcu pochlebia ona każdej próżności,
a młoda nowicjuszka pochlebia tylko jednej.


- Honore de Balzac -


*****

Kłamstwo jest głównym motorem życia kobiety.
Niewiasta mówiąc prawdę kłamie najbardziej,
gdyż zadaje kłam własnej istocie.


- Seweryn Eugeniusz Barbag -


*****

Nie wszystkie kobiety spóźniają się na randkę.
Niektóre w ogóle nie przychodzą.


- Andre Berry -


*****

Istotną wadą kobiet jest to,
iż tracimy przez nie zbyt wiele czasu.
Ale jest to najpiękniejszy stracony czas.


- Józef Bester -


*****

Wiele kobiet nie miewa chimer
- ma je nieustannie.


- Zdzisław Bocheński -


*****

Z tym większym zapałem pragniemy kobietę,
im bardziej niemożliwa czy trudna
jest do osiągnięcia.


- Napoleon Bonaparte -


*****

Zwykle kobiety oddają się raczej przez słabość niż z miłości,
stąd na ogół mężczyźni zuchwali odnoszą więcej triumfów niż inni,
choćby nie więcej mieli praw po temu.


- Francois de La Rochefaucauld -


*****

Kobieta nie zawsze wie, czego chce,
ale zawsze wie, czego nie chce.


- Józef Bułatowicz -


*****

Kobiety najbardziej wabi to, co zakazane.
Ewa może by nie sięgła po rajski owoc, gdyby nie zakaz.


- Michał Bałucki -


*****

Kobieta przebacza wszystko.
Ale za to często przypomina o tym,
że przebaczyła.


- Simone de Beauvoir -


*****

Kobieta ze swym instyktem dręczenia
jest i będzie zawsze zgubą mężczyzny.


- Honore de Balzac -


*****

Kapryśność dzieci
wypływa z nie uświadomionych pragnień;
kapryśność kobiet
jest skutkiem pragnień uświadomionych.


- Seweryn Eugeniusz Barbag -


*****

Niejedną kobietę uratowała przed samobójstwem myśl,
że po uduszeniu, otruciu lub utonięciu
mogłaby wygalądać brzydko.


- Zdzisław Kałądkiewicz -


*****


Na podstawie: JAKĄ JESTEŚ..., Wydawnictwo EUROPA 1997
  • /telefon-duszy/274-kobieta-namitna-czua-i-powabna
  • /telefon-duszy/272-kobieta-dobra-i-za