Kobieta dobra i zła

 

 

*** 

Dobre kobiety są lepsze niż dobrzy mężczyźni.
Złe kobiety są gorsze niż źli mężczyźni.


- Marcel Acharcd -


*****

Kobieta jest z natury zła,
jej egoizm zwycięża bowiem miłość.


- Fiodor Dostojewski -


*****

Dobroczynne kobiety to często takie,
którym nie dane już jest czynić dobrze.


- Karl Kraus -


*****

Okropną jest gwałtowność bałwanów,
które podnosi wściekłe morze,
okropnym tchnienie ognia,
okropnym wir potoków, okropną nędza,
okropnymi są przeróżne plagi;
nic atoli nie masz okropniejszego nad kobietę.
Nie masz barwy na odmalowanie tego nieszczęścia,
nie ma słowa, co by je wyraziło.
Jeżeli jakieś bóstwo stworzyło kobietę,
niech wie to bóstwo,
że się stało dla człowieka smutnym pamięci
twórcą największego zła.


- Eurypides -


*****

W kobiecie czułość i dobroć więcej popłaca od nauki,
sobie mimowolnie powie przestając z nią:
co ona ,ażda inna umieć może,
ale serce to jej własne.


- Klementyna z Tańskich Hoffmanowa -


*****

Niepodejrzliwa jest lekkomyślność kobiet.

- Duo Lipski -


*****

Kobieta nie zna piękniejszej i ciekawszej historii
nad żywot mężczyzny, którego kocha.


- Jean Paul Richter -


*****

Kobieta więcej myśli o tym, jakby uszczęśliwić
- aniżeli jakby być szczęśliwą.


- Jan Repsschlager -


*****

Niewiasta rzadko dobra.
Lecz która dobra - korony godna.


- Wincenty Kadłubek -


*****

Mężczyźni z wiekiem stają się nudni.
Stare kobiety najczęściej stają się złe.


- Aleksander Konar -


*****

Wolę zginąć od trucizny
niż od spojrzeń pięknej a niedobrej kobiety.


- Edward Lubowski -


*****

Im bardziej niewiasta jest niewiastą,
tym jest bezinteresowniejszą i życzliwą.


- Jean Paul Kichter -


*****

Kobiety żyją tylko sercem
i umieją tylko sercem odgadywać.


- Jan Repschlagerger -


*****

Kobieta jest źródłem wszelkiego zła.

- Sokrates -


*****

... przed kobietą,
której wychowanie nie zaszczepiło poczucia dobra,
Bóg, aby ją ku dobru skierować, odsłania dwie ścieżki:
cierpienia i miłości.


- Alexandre Dumas - ojciec -


*****

Nie ma boleści, której by kobieta złagodzić nie zdołała.

- Flora Tristan -


*****

Kobieta jest złem samym w sobie..
Ale najgorsze jest to,
że nie można się bez niego obejść.


- Ali Ibn Abi Talib -


*****

W kobiecie jest dobre tylko to,
co jest w niej najlepsze.


- Nicolas de Chamfort -


*****

Jeden anioł dobroci i poświęcenia ukryty w kobiecie
zdolny jest zgładzić
zbrodnie wszystkich tkwią cych w niej diabłów.


- Aleksander Świetochowski -


*****

  • /telefon-duszy/273-kobieta-wyrachowana-i-przewrotna
  • /telefon-duszy/271-kobieta-szczliwa-i-dajca-szczcie