Ludzie nie potrafią mówić po polsku

 

Językowi należy się szacunek, bo to on organizuje wspólnotę, jaką jest Polska. Ale uczyć się go trzeba od najlepszych! Niestety polszczyzna, którą słyszymy w radiu i telewizji, to zgroza! Ludzie nie potrafią mówić po polsku, a usta mają pełne frazesów o ojczyźnie i wartościach. Choćby dlatego warto przypominać wielkie teksty. Trudno żyć w oderwaniu od korzeni. Wszyscy jesteśmy z Sofoklesa, Arystotelesa, Szekspira, Moliera, Bacha, Mozarta. Młodzi odczuwają potrzebę negacji przeszłości, ale i tak w końcu przychodzi refleksja, że wszystko już było.

ANDRZEJ SEWERYN, aktor, reżyser

  • /przeczytane-usyszane/3463-punkt-widzenia-sama-kupuj-sobie-kwiaty
  • /przeczytane-usyszane/3453-punkt-widzenia-to-moe-zacznijmy-od-patriotyzmu-jzykowego