HUMOR - Z sali sądowej (3)

 

W bójce udziału nie brałem, ponieważ się spóźniłem.

* * * * *

Osobnik mimo mojego upomnienia zachowywał się agresywnie. Wobec powyższego uderzyłem go kilka razy pałką służbową, więc do radiowozu wsiadł chętnie.

* * * * *

Płaszcz, o którym mowa, był rzeczywiście własnością nieboszczyka, ale nieboszczyk wkładał go na siebie tylko wtedy, gdy mu było zimno.

* * * * *

Z zeznań świadka: otrzymywałem od obywatela K. anonimowe listy wulgarne, na które z grzeczności nie odpowiadałem.

* * * * *

Miejsce pobytu Jana Z. jest nieznane. Istnieje przypuszczenie, iż po opuszczeniu mieszkania przed siedmiu laty prawdopodobnie zmarł, o czym nie przesłał zawiadomienia rodzinie.

* * * * *

Świadek J. jest grabarzem i dobrze zarabia, ponieważ stara się mieć liczną klientelę.

* * * * *

Dochodząc alimentów od ojca mego pozamałżeńskiego dziecka pragnę nadmienić, iż należy mi się także odszkodowanie za krzywdę utraty panieństwa, nie wiem tylko, w jakiej wysokości - i dlatego proszę, aby to ustalił wysoki sąd na podstawie własnych doświadczeń.

* * * * *

Z rozpylania sąsiadów wynika, że podejrzany zakopał poszlakę w ogródku.

* * * * *

Po przybyciu na miejsce znalezienia wiszących na drzewie zwłok Michała B. stwierdziliśmy w obecności dwóch obiektywnych świadków, że samobójca nie żyje i samobójstwo to zakończyło się dla niego śmiertelnie.

* * * * *

...Uszkodzenia ciała miał w okolicach potylicznych głowy. Powstały na skutek działania tępego, twardego narzędzia. Mogły powstać w wyniku upadku z wysokości własnego wzrostu.


 

  • /kcik-humoru/88-kalejdoskop/4246-humor-matrura-z-jzyka-polskiego-w-2009-roku
  • /kcik-humoru/88-kalejdoskop/4133-humor-nie-ma-gupich-pyta-podobno-sp-639515292