Jak uczą się angielskiego małe dzieci? (cz. I)

      Dlaczego dzieci z taką łatwością uczą się języka obcego? Bo instynktownie używają tych samych sposobów, dzięki którym przyswoiły język ojczysty. Szybko odkrywają, że w nauce angielskiego mogą stosować te same strategie.

      Małe dzieci nie uczą się języka świadomie, przyswajają go sobie w sposób naturalny, intuicyjny. Z łatwością potrafią naśladować wymowę i samodzielnie rozpracowywać reguły gramatyczne. Nie przychodzi im do głowy, że nauka nowego języka może być trudna - chyba że usłyszą taką sugestię od dorosłych, którzy uczyli się angielskiego w późniejszym wieku z podręczników pełnych gramatyki.

      Etapy wnauce angielskiego
      Zanim dziecko zacznie mówić, a potem czytać i pisać w języku angielskim, musi przejść przez kilka etapów poznawania języka obcego.

      Niemowlęta i małe dzieci uczą się języka ojczystego na długo przed tym, zanim zaczną artykułować pierwsze słowa czy zdania. Patrzą, słuchają, ale nie potrafią mówić i próbują komunikować się wyrazem twarzy lub gestami. Ten etap nazywamy fazą milczenia. Podobnie dzieje się w przypadku języka obcego. Podczas fazy milczenia rodzice nie powinni zmuszać dzieci do mówienia - powtarzania dialogów czy słów. Dialogi powinny być czytane lub odgrywane przez jedną osobę. W nauczaniu angielskiego warto używać tzw. „języka nianiek" (język niań to sposób mówienia dorosłych dostosowany do małych dzieci - używanie prostych konstrukcji typu „Jaś lubi kotka", „mama poda lalę") . Dziecko zna ten język z okresu wczesnego dzieciństwa i z łatwością stosować ten rodzaj budowania zdań w przypadku języka angielskiego.

      Początki mówienia
      Po pewnym czasie maluch zaczyna spontanicznie wypowiadać pojedyncze słowa („cat" - „kot", „house" - „dom") lub zapamiętane krótkie frazy („what's that?" - „co to jest?" „ It's my book" - „to moja książka"). Dziecko nauczyło się tych zwrotów na pamięć i nie uświadamia sobie, że niektóre składają się z więcej niż jednego słowa. Coraz częściej maluch zaczyna spontanicznie wtrącać zapamiętane frazy - w taki uproszczony sposób zaczyna uczestniczyć w dialogach. Nie jest jednak gotowy na to, by samodzielnie budować zdania.

      Budowanie zdań
      Dzieci, które przyswoiły już odpowiedni zasób stów, stopniowo zaczynają budować frazy. Składają się one z pojedynczego zapamiętanego słowa, do którego dodają określenia ze znanego im słownictwa ("a dog", a brown dog","a black and brown dog"- „pies", „brązowy pies', „czamo-brązowy pies") lub z pojedynczego zapamiętanego wyrażenia, do którego dziecko dodaje coś od siebie: „that's my chair" {„to moje krzesło"), „time to play" („czas na zabawę"). W zależności od częstotliwości obcowania z angielskim dzieci stopniowo zaczynają budować całe zdania. W wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym umiejętność wypowiadania się i płynnego porozumiewania się w języku obcym osiągają tylko te dzieci, które dłuższy czas przebywają w kraju anglojęzycznym.

      Rozumienie
      Poziom rozumienia zawsze przewyższa poziom mówienia. Maluchy nie zawsze rozumieją wszystko, co słyszą w swym ojczystym języku, ale pojmują sens wypowiedzi. Rozumiejąc kilka istotnych słów, rozszyfrowują znaczenie całości, wykorzystując przy tym przeróżne wynikające z kontekstu wskazówki. Zachęcone, szybko zaczną stosować swoje umiejętności do wychwytywania sensu również w wypowiedziach angielskich.

 


Korzyści z wczesnego rozpoczęcia nauki języka angielskiego

1. Maluchy mają czas na naukę przez zabawę. Uczą się języka, biorąc udział w zabawach językowych razem z dorosłym. Najpierw same „chwytają" sens ogólny zadania, dopiero potem - dzięki objaśnieniom dorosłego - poznają dokładne znaczenie wyrazów w języku, który znają.

2. Mają więcej czasu na naukę angielskiego. W przedszkolu i w pierwszych klasach szkoły podstawowej program nauczania nie jest jeszcze aż tak przepełniony. Dzieci nie mają do odrabiania obszernych prac domowych z wielu przedmiotów.

3. Im wcześniej dziecko rozpoczyna naukę języka obcego, tym lepszą ma wymowę oraz wyczucie języka i kultury danego narodu. Maluchy, które uczą się drugiego języka wcześnie, w późniejszym życiu używają tych samych strategii przy uczeniu się kolejnych języków. Nauka trzeciego, czwartego języka przychodzi im łatwiej niż w przypadku języka drugiego.

4. W miarę dorastania umiejętność naturalnego przyswajania języka maleje. Nastolatki muszą świadomie uczyć się angielskiego metodami opartymi na studiowaniu gramatyki. Wiek, w którym następuje ta zmiana, zależy w dużym stopniu od indywidualnego rozwoju dziecka.

  • /jezyk-angielski/38-artykuy/2524-jak-ucz-sie-angielskiego-mae-dzieci-cz2
  • /jezyk-angielski/38-artykuy/2517-dlaczego-ludzie-nie-moga-si-porozumie-czyli-paa-na-maturze