KRÓTKIE HISTORIE SŁAWNYCH MIŁOŚCI - Berenika - Tytus

  • BERENIKA - TYTUS (I wiek n.e.)

Ona - urodzona ok. 27 r; zmarła w 75 roku - księżniczka żydowska, córka króla Heroda Agryppy I. Poślubiła swego stryja Heroda; w 21 życia została wdową i wówczas miała rzekomo żyć ze swoim bratem. Potem wyszła za mąż za Polemona I króla Cylicji.
On - urodzony w 39 r.; zmarły w 81 r., cesarz rzymski od 79 r., do historii przeszedł jako władca nazywany "miłością i ukochaniem rodzaju ludzkiego". Tradycja przekazała jego powiedzenie: Diem perdidi - Zmarnowałem dzień. Dotyczyło ono dnia bez spełnienia dobrego uczynku.
Zwiedzający Rzym dowiedzą się, że najwspanialszy, zachowany do dziś, łuk triumfalny, na jego cześć, zbudowano w 71 roku. Jemu też Rzym zawdzięcza termy i zakończenie budowy Koloseum.
W 71 roku, po zdobyciu Jerozolimy, Tytus poznał Berenikę. Zachwycił się jej cudowną urodą, kobiecością i mądrością, więc zapałał gwałtowną miłością. Zabrał ukochaną do Rzymu i obiecał jej nałżeństwo. Mimo że uwielbiany przez poddanych, nazywany Boskim Tytusem, był ogromnie potępiany za namiętność do Żydówki.
Zakochany do nieprzytomności, robił co mógł, aby zatrzymać przy sobie Berenikę. Opór obywateli rzymskich był jednak tak silny, że zmuszony został wyrzec się miłości i odesłać ukochaną do Judei. Rozpaczał bardzo. Być może żal jego byłby mniejszy, gdyby wiedział, że miłość jego zostanie uwieczniona w wielu słynnych utworach  literackich i muzycznych. A najwspanialej w operze Handla "Berenice".
 
TEKST: Władysław Zalewski
Wydawnictwo IMPULS 1999

  • /czytelnia3/372-krotkie-historie-sawnych-mioci/2227-krotkie-historie-sawnych-mioci-teodora-justynian-i-wielki
  • /czytelnia3/372-krotkie-historie-sawnych-mioci/2097-krotkie-historie-sawnych-mioci-porcja-marek-junius-brutus