KRÓTKIE HISTORIE SŁAWNYCH MIŁOŚCI - Porcja - Marek Junius Brutus

  • PORCJA - MAREK JUNIUS BRUTUS (I wiek p.n.e.)

Ona - rok urodzenia nie znany; zmarła w 42 r. p n e. - córka Katona Młodszego Utycyńskiego, i Kalpurniusza Bibulusa - pretora, konsula, namiestnika Syrii, dowódcy floty Pompejusza.
On - urodzony ok. 85 r. p.n.e.; zmarły w 42 r. - polityk rzymski, przeciwnik Cezara; wziął udział w spisku przeciwko Cezarowi (16 III 44 r. p.n.e.), był jednym z jego zabójców. Sławny, między innymi z tego, że imię jego padło w ostatnich słowach Cezara: Et tu, Brute, contra me? (I ty, Brutusie, przeciwko mnie?)
Po  o śmierci męża, Kalpurniusza Bibulusa, Porcja spotyka Marka Juniusa Brutusa i od pierwszego wejrzenia zakochuje się w nim. Ta piękna, młoda, o żywym usposobieniu, nadzwyczaj uczciwa, mądra, szlachetna i uczuciowa kobieta szybko podbija serce Brutusa. Ślub został podyktowany tylko gorącą miłością obojga. Kiedy Brutus stanął na czele spiskowców, broniących przed Cezarem ideałów republikańskich, stał się ponury, zamknięty w sobie, milczący. Mimo że wierzył w swoją misję przerażała go myśl o zabójstwie tyrana, który deptał zasady demokracji.
Nie wtajemniczał żony w swoje spiskowe działania i przeżycia. Mądra, dociekliwa i wrażliwa kobieta domyśliła się prawdy. Aby udowodnić, że popiera poczynania męża, że można na nią w każdej sytuacji liczyć, że zachowa tajemnicę i godna jest zaufania, zadała sobie kilka głębokich ran sztyletem w udo. Kiedy zdziwiony tym, ale także wzruszony i serdecznie poruszony, Brutus spytał dlaczego to zrobiła, odpowiedziała godnie, że jest córką Katona i z człowiekiem, którego kocha chce dzielić nie tylko radości, stół i łoże, ale także troski i trudy. Bardzo to psychicznie podbudowało i umocniło Brutusa.
Po klęsce pod Filippi i samobójczej śmierci Brutusa, Porcja postanowiła pozbawić się życia, które przestało mieć dla niej sens bez ukochanego. Domyślając się tego, przyjaciele nie spuszczali z niej oka. Nie mogąc inaczej, pewnego razu, chwyciła garść żarzących się węgli i połknęła je, popełniając w ten sposób samobójstwo z miłości i żalu. Miłość Porcji do męża stała się tematem wielu utworów literackich, muzycznych i malarskich. Sam Szekspir poświęcił jej uwagę w dramacie "Juliusz Cezar". Jest także bohaterką obrazu, jednej z najsławniejszych malarek świata, Elizabetty Sirani, namalowanego w 1664 r., a noszącego tytuł "Porcja zadaje sobie ranę w udo".
TEKST: Władysław Zalewski
Wydawnictwo IMPULS 1999
  • /czytelnia3/372-krotkie-historie-sawnych-mioci/2140-krotkie-historie-najwspanialszych-mioci-berenika-tytus
  • /czytelnia3/372-krotkie-historie-sawnych-mioci/2075-krotkie-historie-najpikniejszych-mioci-berenika-ptolemeusz-iii