Twierdza twojej duszy

 


Kochająca cię osoba ujrzy cię naprawdę - nie tylko twój wygląd, ale twoje wnętrze, to co czyni cię szczęśliwym i radosnym, co jest cierniem w twoim sercu, o czym marzysz w skrytości.

Ponieważ kochająca cię osoba widzi cię naprawdę, możesz się przed nią odsłonić jeszcze bardziej. Ponieważ widzi ona twoją wielką dobroć, możesz pokazać jej blizny, ponieważ widzi ona twe czyste serce, możesz pokazać jej słabości, których próbujesz bronić i ukryć.

Widzieć to otrzymywać. Widzieć inną istotę ludzką, znaczy przyjmować ją całkowicie przez okna swych oczu w komnaty swego serca.

Sprawdź dzisiaj, czy jesteś zawsze w stanie przyjmować tak samo głęboko piękno innej ludzkiej istoty.


Tłumaczenie: MARTA WOŹNIAK
Wydawnictwo "Kos" Katowice
www.kos.com.pl

  • /spojrzenia/905-po-prostu-szczcie
  • /spojrzenia/903-magiczna-osoba