Udręka miłości

  • Gdy stajesz wobec wielkiej miłości, odczuwasz udrękę, obojętne czy jesteś jej świadkiem, czy jest ci dana. Przyczyną tego jest fakt, że miłość stawia cię w obliczu uczuć tak intensywnych, jak: tęsknoty, nadzieje, marzenia i życzenia. Czasami jesteś całkowicie w ich władzy.

Miłość nigdy nie pozwoli ci wegetować, po prostu spocząć i karmić się tym, co masz. Prosi cię, byś przekonał się kim jesteś, byś był większy i stał się tym, którym według początkowego, nieskończonego i odwiecznego planu miał się stać.

Zatem jeśli odczuwasz udrękę miłości, nie bądź zagubiony i nie sądź, że twoja miłość jest zła, lub że przynosi jedynie ból. Ponieważ ból to węzły z tyłu arrasu miłości, które układają się z przodu w przepiękny wzór.

  • /spojrzenia/2260-spojrzenia-nie-tra-nadziei
  • /spojrzenia/2207-spojrzenia-stawanie-si-sob