KARGOWA - Historia odegrania MAZURKA DĄBROWSKIEGO w KARGOWEJ

 

14.11.1807 r. na ziemiach zachodnich w mieście granicznym w Kargowej pierwszy raz odegrano Mazurka Dąbrowskiego. Na mocy traktatów pokojowych, podpisanych 7 i 9 lipca 1807 r. w Tylży z ziem drugiego, trzeciego i części pierwszego zaboru pruskiego zostało utworzone Księstwo Warszawskie, a jego księciem został Król Saksonii Fryderyk August, wnuk króla Augusta III Sasa.

W późnych godzinach popołudniowych 14 listopada w drodze do Warszawy zatrzymał się na nocleg w Kargowej u hrabiego Moritza von Unruga. Liczący 18 dużych podróżnych karoc i kilkadziesiąt ciężkich wozów taboru, orszak króla i księcia warszawskiego był oczekiwany i witany przez licznie zebranych tutaj Polaków. Do Okunina przybył też oddział polskiej kawalerii pod dowództwem generała Dąbrowskiego, który od granicy miał towarzyszyć karecie królewskiej do Warszawy. Droga od granicy z Branderburgią, oddalona o 5 kilometrów od Kargowej była starannie przygotowana, sprostowana, ubita i wysypana piaskiem. Cała ta droga oświetlona była kagańcami – beczkami z płonącą smołą. Przed wjazdem do Kargowej przygotowany był pierwszy zaprzęg dla pojazdów króla, który niezwykłego gościa zawiózł wraz z rodziną do pałacu Unrugów.

Przy wjeździe króla do miasta trębacze zatrąbili pieśń narodową ,,Jeszcze Polska nie zginęła’’, a huczne wiwaty rozległy się po całym rynku i mieście. Dostojność powitania podkreślała udekorowana brama triumfalna i oświetlony ogród. Przed pałacem króla witał regimentarz Turno, na czele szwadronu pułku szaserów. Ponadto króla witali dostojnicy Księstwa Warszawskiego i rajcowie miasta Kargowa. Przy dźwięku kościelnych dzwonów Martin Deker, burmistrz miasta przywitał króla chlebem i solą i wręczył symboliczne klucze do miasta.

Po raz pierwszy na ziemi polskiej powitano najwyższego dostojnika narodu melodią ,,Mazurka Dąbrowskiego’’ bardzo godnie, z pełnymi honorami, należnymi głowie państwa, przy dźwięku bijących dzwonów.

W dwusetną rocznicę tego niezwykłego wydarzenia  w dniu 29 września 2007 r. na Rynku w Kargowej nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej to ważne wydarzenie. Odsłonięcie tablicy zostało poprzedzone przemarszem kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego, odegraniem hymnu narodowego – Mazurka Dąbrowskiego przez orkiestrę wojskową.


 

  • /kargowa/504-kargowa-rone/4210-kargowa-spotkanie-z-natu
  • /kargowa/504-kargowa-rone/3838-kargowa-zbigniewa-hodysa-refleksje