Dziel i rządź

DZIEL I RZĄDŹ!Przypatrz się listom słów zamieszczonym w przykładowym rozdziale Twojego podręcznika. Jakie uczucie ogarnia Cię na myśl o nauczeniu się wszystkich tych słów i zwrotów? Jeśli pomysł ten sprawia, że poczułeś się znużony i zniechęcony jeszcze przed przystąpieniem do pracy, dzieje się tak z dwóch powodów:

1) Spisy słów w tym rozdziale są za długie.
2) Spisy słów w tym rozdziale zawierają słowa, które nie są powiązane znaczeniowo.

Oba te problemy można doskonale rozwiązać za jednym zamachem dzieląc i na nowo klasyfikując słownictwo, którego chcesz się nauczyć. Możesz tego dokonać na wiele różnych sposobów i wszystkie z nich powinieneś wypróbować.

Klasyfikacja według znaczenia: W wielu podręcznikach, spisy słów ułożone są w porządku alfabetycznym. Jest to znakomity sposób organizacji słowników, chociaż nie zawsze ułatwia on uczenie się nowych słów. Na przykład, próbując opanować wszystkie słowa z grupy tzw "fałszywych przyjaciół tłumacza" zaczynające się na a, musiałbyś uczyć się bezładnej mieszaniny nie powiązanych ze sobą znaczeń. Większość ludzi miałaby kłopoty z ich zapamiętaniem, nawet jeśli lista taka nie jest długa. Dlatego łatwiej i skuteczniej uczyć się można nowego słownictwa dzieląc listę na grupy słów o podobnym znaczeniu. Możesz przeprowadzić bardzo określone klasyfikacje w rodzaju "zwroty idiomatyczne zawierające słowo make, które znaczą upewnić" albo "czasowniki złożone oznaczające wyrzucić". Możesz jednak utworzyć szersze klasy, np. "słowa i idiomy oznaczające zwariować" lub "wszystkie czasowniki, które oznaczają zrezygnować" albo wprowadzić ogólniejsze klasyfikacje w rodzaju "idiomy z make/do/have/take odnoszące się do prac domowych" i "czasowniki złożone związane ze zdrowiem". Przepisz listy słów według kryteriów, które wybrałeś i zacznij się ich uczyć!

Klasyfikacja według sposobu użycia: często listy słów podzielone są na klasy według kryterium znaczenia. Jeśli pomimo to masz ciągle kłopoty z ich zapamiętaniem, umieść słowa w grupach określonego typu, np. "czasowniki łączące się z rzeczownikiem odsłownym" lub "czasowniki złożone przechodnie" albo "słowa bardzo formalne" czy też "wykrzyknienia". Przepisz listy słów według kryteriów, które wybrałeś i zacznij się ich uczyć!

Klasyfikacja według formy: w wielu podręcznikach, listy słów podzielone są na klasy według sposobu użycia. Jeżeli nie odpowiada Ci tego rodzaju podział, zgrupuj razem słowa o podobnym wyglądzie lub brzmieniu: "długie wykrzyknienia" albo "czasowniki złożone z trzech słów" lub "słowa zawierające /-/" albo "słowa akcentowane podobnie jak polskie". Przepisz listy słów według kryteriów, które wybrałeś i zacznij się ich uczyć!

Klasyfikacje według skojarzenia: Są zabawne. Wszystkie te klasyfikacje są w porządku, jeśli mają znaczenie dla Ciebie osobiście. Oto kilka z wielu możliwych:

* słowa, których nigdy nie mogę zapamiętać
* słowa opisujące mojego szefa!
* słowa zawierające moje inicjały
* słowa, które śmiesznie brzmią* słowa, które już znam
* piękne słowa
* słowa występujące w mojej ulubionej piosence
* słowa przypominające samochody wyścigowe
* słowa, których nienawidzę
* słowa oznaczające rzeczy, które posiadam
* słowa, które wyglądają jakby znaczyły coś innego

Nie jest ważne czy te klasyfikacje wydadzą się absurdalne innym ludziom. Przepisz listy słów według kryteriów, które wybrałeś i zacznij się ich uczyć!

Ponowna klasyfikacja stwarza również świetną okazję do powtórzenia słownictwa. Co tydzień lub dwa dokonaj nowej klasyfikacji znanych Ci już słów w oparciu o kryteria, których dotąd nie stosowałeś. A jeśli nie potrafisz wymyśleć nowych kategorii, zawsze przecież pozostaje Ci jeszcze porządek alfabetyczny.

Spróbuj!
  • /jezyk-angielski/35-strategie/58-porozumiewaj-si-po-angielsku
  • /jezyk-angielski/35-strategie/56-kojarz