Poznaj swój słownik

POZNAJ SWÓJ SŁOWNIKCzy zechciałbyś sięgnąć po swój angielski słownik? Dziękuję! A teraz: czy mógłbyś przyjrzeć się tym słowom: larynx, lay, life, line i look. Świetnie. Jakie informacje na ich temat znalazłeś? Znaczenia słów? Ich wymowa? Co jeszcze? Jeśli posiadasz dobry słownik, powinieneś być w stanie uzyskać odpowiedzi na następujące pytania:

* Czy larynx jest słowem formalnym, nieformalnym czy może technicznym?
* Jaka jest liczba mnoga od słowa larynx?
* Czy czasownik lay jest przechodni czy nieprzechodni?
* Jaka jest forma przeszła słowa lay? Jego trzecia forma?
* Lay jest również formą przeszłą innego czasownika. Jakiego?
* Czy słowo life występuje w liczbie mnogiej?
* Czy life może wystąpić jako przymiotnik?
* Jakie jest najczęściej używane znaczenie rzeczownika line?
* Jakie czasowniki złożone można utworzyć od słowa look? Które z nich są przechodnie? Które rozłączne?

A jeżeli jesteś w posiadaniu bardzo dobrego słownika, powinieneś również znaleźć odpowiedzi na te pytania:

* Jaki jest potoczny synonim słowa larynx?
* Jakie jest popularne (nie-standardowe) użycie czasownika lay?
* Jakie jest znaczenie tabu rzeczownika lay?
* Jakie brytyjskie słowo jest synonimem rzeczownika line w jednym z jego bardzo popularnych znaczeń?

Nie istnieje idealny słownik - ale niektóre są mniej idealne niż inne. Jest oczywiste, że małe słowniki są bardziej ograniczone niż duże i że dla uczących się języka najbardziej użytecznymi słownikami są te, które zostały napisane dla nich. Ale nawet posiadając największy, najnowszy, kompletny i kompetentny słownik, jaki mogłeś znaleźć (i na który Cię było stać) musisz wiedzieć jak się nim posługiwać.

Wielu ludzi używa słownika po to jedynie by sprawdzić znaczenie i wymowę angielskich słów i odnaleźć odpowiedniki polskich terminów. Jednak w dobrych słownikach znajdziesz więcej informacji - pod warunkiem, że wiesz jak ich szukać. Nie znając swojego słownika ignorujesz, być może, wartościowego sojusznika.

Czy Twój słownik posiada wprowadzenie, wstęp lub przedmowę? Czy ją czytałeś? Po coś tam przecież jest! Prawdopodobnie wyjaśnia ona zasady organizacji słownika, symbole i skróty stosowane w nim oraz jego cechy szczególne. Czy Twój słownik zawiera dodatki? Czy wiesz, co się w nich znajduje? Czy w słowniku obecne są informacje o strukturze i zasadach tworzenia słów oraz interpunkcji? Czy zawiera wykazy czasowników nieregularnych, skrótów i nazw geograficznych? Czy jako pierwsze podane są w nim najczęściej używane znaczenia każdego ze słów? Czy zawiera informację o tym, że słowo jest terminem technicznym lub wywodzi się ze slangu albo jest słowem tabu? Czy podaje przykłady zastosowania słów? Czy oparty jest na amerykańskim czy na brytyjskim angielskim? Czy rozumiesz stosowany w nim zapis fonetyczny czy też zgadujesz? Czy wiesz gdzie szukać klucza do transkrypcji fonetycznej i innych symboli? Czy podane w nim definicje lub tłumaczenia są wiarygodne?

Jeśli znasz odpowiedzi na te pytania - gratuluję! Jesteś w znakomitych stosunkach ze swym słownikiem. Nawet jeśli wiesz, że Twój słownik me jest bardzo użyteczny, znasz pytania, na które nie odpowiada i wiesz, że musisz szukać pomocy gdzie indziej. Oczywiście, nie jest to idealna sytuacja - jeśli jednak nie posługujesz się dobrym słownikiem, powinieneś o tym wiedzieć.

A jeśli nie znasz odpowiedzi na powyższe pytania: dlaczego jeszcze to czytasz? Usiądź ze słownikiem i poznaj go!

Spróbuj!

THE ENGLISH ADVISOR or HOW TO USE ENGLISH IN EVERYDAY LIFE
by Sherill Howard Pociecha
Tłumaczenie Learning Strategies:
Tadeusz Rybowski i Piotr Madejski
REMIX Wrocław oraz Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne
  • /jezyk-angielski/35-strategie/54-pisz-do-siebie
  • /jezyk-angielski/35-strategie/52-tworz-hipotezy