Spacer po grudziądzkiej Starówce - sierpień 2006

grudz_01
grudz_02
grudz_03
grudz_04
grudz_05
grudz_06
grudz_07
grudz_08
grudz_09
grudz_10
grudz_11
grudz_12
grudz_13
grudz_14
grudz_15
grudz_16
grudz_17
grudz_18
grudz_19
grudz_20
grudz_21
grudz_22
grudz_23
grudz_24
grudz_25
grudz_26
grudz_27
grudz_28
grudz_29
grudz_30
grudz_31
grudz_32
grudz_33
grudz_34